Stiluri de lucru

Prezentări

Prezentări

Prezentările sunt o întrunire planificată în timpul căreia se diseminează informații în echipe, împreună cu clienții și colegii sau unei audiențe care reunește mai multe persoane din organizație.

În prim-plan se află întotdeauna prezentatorul sau informația prezentată. În cadrul acestor întruniri, prezentatorul expune starea de fapt a unui proiect, evaluează un proiect sau ține un discurs pregătit. Nivelul de participare al publicului variază în funcție de caracterul prezentării.